godłoPL

W dniach 29.08- 07.09.18r. przyjmowane będą karty zapisu od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do świetlicy szkolnej. Wydrukowane kart dostępne są w sekretariacie oraz u wychowawcy w świetlicy. Kartę zapisu można również pobrać ze strony internetowej szkoły (z załącznika poniżej). Wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie bądź u wychowawcy w świetlicy. Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 10.09.18r. poprzez wywieszenie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

KARTA ZAPISU

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach

ul. Łanowa 68
25-147 Kielce

Telefon: +48 41 36 76 266
Fax: +48 41 367 69 65
E-mail: sekretariat@zso11.kielce.eu