godłoPL

Setna Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości to wspaniała okazja do realizacji projektu edukacyjnego, który przybliży uczniom to niezwykle ważne dla historii naszego kraju wydarzenie.

Klasa III SP wzięła udział właśnie w takim projekcie. Został on zrealizowany we współpracy biblioteki z wychowawcą klasy trzeciej panią Wiesławą Ryśkiewicz. Główne cele projektu to: rozwijanie poczucia przynależności narodowej, poszerzenie wiedzy na temat ważnych postaci i wydarzeń związanych z historią Polski oraz uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Do projektu wykorzystano książki zakupione do biblioteki w ramach NPRCz, takie jak:

- „Mazurek Dąbrowskiego. Historia naszego Hymnu”,

- „Polskie symbole narodowe”,

-„ Elementarz młodego Polaka”,

- „Polskie pieśni patriotyczne”.

Pierwszym etapem projektu był udział uczniów w zajęciach, na których zostali zapoznani ze scenariuszem przedstawienia. Każdy jego fragment był dokładnie omawiany i poparty czytanymi fragmentami literatury, które przybliżyły uczniom wymienione w treści wydarzenia historyczne. Następnie trzecioklasiści z dużym zaangażowaniem przystąpili do nauki ról, przygotowania kostiumów i elementów dekoracji.

Efektem końcowym projektu było przedstawienie „Polska – moja Ojczyzna”, które odbyło się 8 listopada. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 0 – III SP oraz rodzice uczniów i nauczyciele. Część główną przedstawienia poprzedzała krótka, ale niezwykle wymowna scenka odegrana przez uczniów. Towarzyszyła jej piękna i przejmująca muzyka, która wspaniale wprowadziła wszystkich w tematykę i nastrój tego wydarzenia. Na przedstawienie składały się liczne wiersze i pieśni patriotyczne, do śpiewania których chętnie włączali się wszyscy uczestnicy. Na zakończenie uczniowie i zaproszeni goście obejrzeli prezentacje o polskich symbolach narodowych. Piękna recytacja wierszy połączona ze wspólnym śpiewaniem nadała przedstawieniu podniosły i uroczysty nastrój, który udzielił się nawet najmłodszym uczniom.

Początkowa część przedstawienia została odegrana jeszcze raz na głównej uroczystości szkolnej zorganizowanej z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach

ul. Łanowa 68
25-147 Kielce

Telefon: +48 41 36 76 266
Fax: +48 41 367 69 65
E-mail: sekretariat@zso11.kielce.eu