godłoPL

„Książka moją inspiracją” to biblioteczny projekt edukacyjny realizowany przez klasę III Gimnazjum. Celem projektu było zainteresowanie uczniów książką poprzez zwrócenie uwagi na jej walory wizualne, które mogą być nie tylko zachętą do czytania, ale również wspaniałym źródłem twórczej inspiracji. Uczniowie mieli za zadanie sugerując się tylko okładką, dokonać pierwszej oceny książki, jej tematyki i gatunku, a następnie rozwinąć fabułę zarysowaną na okładce dorysowując dalsze elementy, które według nich mogłyby się tam jeszcze znaleźć i pasowałyby do treści lektury.

Projekt stał się również próbą odpowiedzenia na pytanie – w jakim stopniu wizualna strona książki jest w stanie zachęcić lub zniechęcić do jej przeczytania oraz czy ważne jest to pierwsze wrażenie jakiego doznajemy po zetknięciu z książką.

Efektem końcowym projektu są piękne prace plastyczne, które wskazują na bardzo dobre zrozumienie tematu jak i bogatą wyobraźnię i zdolności artystyczne uczniów.

Ze względu na plastyczny charakter projektu był on realizowany na lekcji plastyki przy współudziale nauczyciela prowadzącego - pani Wiesławy Burtnik. W projekcie wzięło udział 19 uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach

ul. Łanowa 68
25-147 Kielce

Telefon: +48 41 36 76 266
Fax: +48 41 367 69 65
E-mail: sekretariat@zso11.kielce.eu