godłoPL

Czytelnikami biblioteki zostali w dniu 26 lutego uczniowie klasy Ia.

To szczególne wydarzenie rozpoczęło się od zapoznania uczniów z zasadami obowiązującymi użytkowników biblioteki. Pierwszoklasiści  wysłuchali wiersza „Prośby książki”, omówili sposób postępowania z wypożyczonymi lekturami oraz dając wyraz swojej gotowości czytelniczej, rozwiązali zagadki  i rebusy dotyczące znajomości bajek. Po złożeniu uroczystej przysięgi bycia dobrym czytelnikiem, uczniowie wypożyczyli pierwszą lekturę i otrzymali pamiątkowe dyplomy. Jestem przekonana, że biblioteka będzie od dziś często gościć swoich nowych czytelników.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach

ul. Łanowa 68
25-147 Kielce

Telefon: +48 41 36 76 266
Fax: +48 41 367 69 65
E-mail: sekretariat@zso11.kielce.eu