godłoPL

Dzieci z klasy 0 nie prónuj, mimo zamknitej szkoy, te pracuj.

Pod wpywem sytuacji, jaka panuje obecnie w kraju i na wiecie, dzieci wykonay pomysowe prace plastyczne pt. "Koniec twoich rzdów - koronawirusie". Celem byo przyblienie dzieciom, czym jest koronawirus oraz jakich podstawowych zasad higieny naley przestrzega?

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach

ul. Łanowa 68
25-147 Kielce

Telefon: +48 41 36 76 266
Fax: +48 41 367 69 65
E-mail: sekretariat@zso11.kielce.eu