godłoPL

   W maju 2019 roku odbyły się warsztaty matematyczne. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas 8 SP i III GM. Tematyka warsztatów dotyczyła brył platońskich.

Uczestnicy obejrzeli film o bryłach platońskich, poznali ich rodzaje i siatki. Zadaniem uczniów było wykonanie modeli prezentowanych  brył .Uczniowie bardzo chętnie podjęli działania. Efektem są wykonane przez nich ośmiościany, dwunastościany, czworościany i dwudziestościany.

 Uczniowie chętnie wspólpracowali ze sobą  w grupach, doskonaląc jednocześnie sprawność manualną i wyobraźnię przestrzenną.

Prace będą stanowiły pomoce dydaktyczne na kolejne lata.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach

ul. Łanowa 68
25-147 Kielce

Telefon: +48 41 36 76 266
Fax: +48 41 367 69 65
E-mail: sekretariat@zso11.kielce.eu