godłoPL
Przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach na rok szkolny 2018/2019
 
 
1. Robert Klimaszewski
2. Zdzisława Rządkowska
3. Anna Stróżyk
 
 
 
 
Przypominamy iż wysokość wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 30 złotych (możliwość wpłaty w dwóch ratach po 15 złotych).
W przypadku drugiego dziecka jednej rodziny, uczęszczającego do naszej szkoły, wysokość opłaty wynosi 15 złotych.
Trzecie i każde kolejne dziecko - 5 złotych.
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach

ul. Łanowa 68
25-147 Kielce

Telefon: +48 41 36 76 266
Fax: +48 41 367 69 65
E-mail: sekretariat@zso11.kielce.eu