____ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11 W KIELCACH__________________

DOKUMENTY SZKOLNE

 

1.  Procedura uzyskiwania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego

2.  Wniosek rodziców (opiekunów) dot. czasowego zwolnienia dziecka z zajęć wychowania fizycznego

3.  Wewnątrzszkolne zasady oceniania

4.  Szkolny program wychowawczy

5.  Szkolny program profilaktyczny 

6. Statut Szkoły - obowiązujący od 1 grudnia 2016 roku

7. Procedura postępowania w przypadku rodzica/opiekuna będącego pod wpływm alkoholu zgłaszającego się po dziecko do świetlicy szkolnej.

 

 

designed by: NETSERVICES