____ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11 W KIELCACH__________________

Główne cele działalności:

Biblioteka szkolna jest integralną częścią procesu dydaktycznego. Podstawę pracy biblioteki szkolnej stanowią:

Regulamin korzystania z biblioteki ZSO nr 11 w Kielcach

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres trzech tygodni (z możliwością przedłużenia).Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mogą wypożyczyć jednorazowo większą ilość książek.
5. Zbiory specjalne wypożyczane są tylko nauczycielom.
6. Czytelnik jest odpowiedzialny za wypożyczone dokumenty- należy je szanować, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
7. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.
8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
9. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.
10. Uczniowie mogą samodzielnie wybierać książki z wyznaczonych regałów.
11. Pod koniec roku szkolnego rozpoczyna się okres zwrotu wypożyczonych książek i wszyscy czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania podanego przez bibliotekarza terminu zwrotu (2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego).
12. W przypadku zmiany szkoły, uczeń zobowiązany jest do rozliczenia się z biblioteką szkolną.
13. 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego rozpoczyna się okres zwrotu wypożyczonych książek do biblioteki.
14. Każdy czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i do jego przestrzegania.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w bibliotece szkolnej

1. Ze stanowisk komputerowych w bibliotece szkolnej mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. Stanowiska komputerowe służą głównie do celów edukacyjnych: wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne
i pozalekcyjne, wykonywanie własnych prac dla potrzeb szkolnych, tworzenie dokumentów na użytek szkoły, itp., korzystania z multimedialnych programów edukacyjnych.
3. Użytkownicy mogą korzystać tylko z zainstalowanych programów. Instalowanie innych programów lub dokonywanie zmian jest zabronione.
4. Z własnych nośników można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
5. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące.
6. Uczniowie korzystający z komputera zobowiązani są zachowywać się cicho, przestrzegać zasad kultury.
7. Nie wolno wnosić ani spożywać posiłków.
8. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho. Nauczyciel może zlecić korzystanie ze słuchawek.
9. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik powinien zgłosić nauczycielowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
10. Po zakończeniu pracy należy stanowisko komputerowe pozostawić w porządku.
11. Niestosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2016/2017

Klasa IV

J. Brzechwa: Akademia pana Kleksa
C. Collodi: Pinokio
R. Dahl: Charlie i fabryka czekolady
J. Korczakowska: Spotkanie nad morzem

Klasa V

M. Twain: Przygody Tomka Sawyera
F.H. Burnett: Tajemniczy ogród
C.S. Lewis: Opowieści z Narni
L.M. Montgomery: Ania z Zielonego Wzgórza

Klasa VI

I. Jurgielewiczowa: Ten obcy
L.M. Montgomery: Ania z Zielonego Wzgórza
K. Makuszyński: Szatan z siódmej klasy
S. Lem: Bajki robotów (wybór)

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DLA GIMNAZJUM w roku szkolnym 2016/2017

KLASA I GM

Sofokles: Antygona
H. Sienkiewicz: Krzyżacy
W. Szekspir: Romeo i Julia
Molier: Skąpiec

KLASA II GM

A. Czechow: Śmierć urzędnika
H. Sienkiewicz: Sachem, Latarnik
B. Prus: Kamizelka
I. Krasicki: Bajki i satyry
A. Mickiewicz: Dziady cz. II
J. Słowacki: Balladyna 
S. Żeromski: Syzyfowe prace


KLASA III GM

D. J. Salinger: Buszujący w zbożu
R. Kapuściński: Cesarz
M. Białoszewski: Pamiętnik z powstania warszawskiego
A. Kamiński: Kamienie na szaniec
I. Fink: Opowiadania wybór
K. Weintraub: Karp pożydowski
A. de Saint Exupery: Mały Książę
E. Hemingway: Stary człowiek i morze

designed by: NETSERVICES