____ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11 W KIELCACH__________________

Organizacja pracy swietlicy

Swietlica szkolna w Zespole Szkół Ogólnoksztalcacych nr 11 w Kielcach funkcjonuje w sali wyposażonej w nowoczesne meble, zabawki i pomoce dydaktyczne.

Świetlica swą opieką obejmuje uczniów klas O – III (dzieci rodziców pracujacych). Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa sie na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.

Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane:
- imie, nazwisko dziecka i rodziców,
- data urodzenia dziecka,
- adres zamieszkania,
- informacje o odbiorze ucznia ze świetlicy
- kontakt z rodzicami lub opiekunami /telefon domowy oraz do zakladu pracy

Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywaja sie w godzinach : od 7.30 do 16.00 

W świetlicy zatrudniona jest: mgr Grazyna Szwajcowska – wychowawca, mgr Wiesława Burtnik - wychowawca.

Cele i zadania świetlicy:
Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po zakończeniu lekcji. Poza tym zadaniem naszym jest:
1. Organizowanie oraz pomoc w nauce uczniom przebywajacym w świetlicy
2. Wykrywanie uzdolnień i postawy twórczej
3. Organizowanie racjonalnego wypoczynku
4. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów
5. Integrowanie uczniów w zespole
6. Pobudzanie aktywności społecznej uczniów
7. Kształtowanie umiejetności właściwego spędzania wolnego czasu.

Wychowanków świetlicy obowiazuje regulamin:
1. Stosujemy się do poleceń wychowawcy
2. Bez zezwolenia nie wychodzimy poza obreb świetlicy
3. Uczymy się samodzielnej pracy, starannie odrabiamy lekcje
4. Dbamy o ład i porządek
5. Szanujemy gry , zabawki, pomoce
6.Bierzemy czynny udział w organizowanych zajeciach

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferowane jest uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, są to:
• Zajęcia plastyczno – techniczne (rysowanie, malowanie kredkami, farbami na szkle, wycinanki itp.)
• Zajęcia dydaktyczne ( krzyzówki, rebusy, zgadywanki )
• Zajęcia umuzykalniajace ( spiewanie, sluchanie muzyki, zabawy muzyczne, taniec )
• Zajęcia żywego słowa ( czytelnictwo, scenki dramowe )
• Zajęcia rekreacyjno – ruchowe ( turnieje sprawnosciowe, zabawy ruchowe, gry i zabawy na placu zabaw )
• Zajęcia z wykorzystaniem srodków audiowizualnych ( ogladanie bajek i programów dla dzieci )
• Gry i zabawy swietlicowe ( stolikowe, w kacikach zainteresowan )
• Realizowanie edukacji prozdrowotnej, proekologicznej , profilaktycznej.

Program pracy wychowawczej realizowany w świetlicy szkolnej uzupelnia zajęcia zintegrowane w klasach I – III oraz przyczynia sie do kształtowania pozytywnych postaw w zgodności ze szkolnym programem wychowawczym.

designed by: NETSERVICES