____ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11 W KIELCACH__________________

   29 września obchodziliśmy w naszej szkole VII ŚDTM. Poprzedziły go przygotowania, podczas których dzieci przypominały sobie tabliczkę mnożenia. W młodszych klasach przeprowadzono cykl lekcji, ćwiczących sprawność rachunkową. 

 W tym dniu dzieci stały się egzaminatorami i sprawdziły znajomość tabliczki mnożenia u dorosłych. Utworzyli komisje i patrole.                        Zaopatrzeni  w przykłady rachunkowe, przepytywali dorosłych jak również siebie.Zorganizowano również wystawę prac uczniowskich.                           Akcji  towarzyszyła świetna zabawa i wiele uśmiechu.

Za poprawną odpowiedź można było zdobyć zachętkę motywacyjną oraz cukierki.

designed by: NETSERVICES