____ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11 W KIELCACH__________________

Dnia 27.09.2017r. obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Odbyły się trzy konkursy językowe: "Piszemy cyrylicą", "Tongue twisters - skrętacze języka" oraz "Quiz o językach europejskich". Wzięło w nich udział łącznie 50 uczniów z klas: 3a, 3b, 4a, 5, 6, 7, II i III gimnazjum. Uczestnicy otrzymali drobne upominki.

Dziękujemy wolontariuszce z Węgier oraz studentom anglistyki za włączenie się w organizację Europejskiego Dnia Języków, a wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę.

Nauczyciele języków obcych: E.Rogóyska, A.Matusiak, M.Rozmus

designed by: NETSERVICES