godłoPL

Dyrektor Szkoły:
mgr Paweł Szymoniak

 

Z-ca Dyrektora Szkoły:
mgr Ewa Rogóyska

 

 

Grono pedagogiczne:

- mgr Renata Skuza - religia

- ks. Adam Rosochacki - religia

- mgr Beata Twardowska - j. polski

- mgr Justyna Ciszek-Żuk – zajęcia specjalistyczne

- mgr Małgorzata Dymińska – edukacja wczesnoszkolna

- mgr Agnieszka Mścichecka – j. polski

- mgr Elżbieta Kuderowicz – chemia, biologia

- mgr Małgorzata Mazaraki – geografia, przyroda

- mgr Joanna Dąbrowska – historia, wos, etyka

- mgr Wiesława Burtnik – technika, plastyka

- mgr Katarzyna Wójcik – edukacja wczesnoszkolna

- mgr Barbara Kiepas – edukacja wczesnoszkolna

- mgr Wiesława Ryśkiewicz – edukacja wczesnoszkolna

- mgr Beata Hołota – edukacja wczesnoszkolna

- mgr Jolanta Machnik – matematyka

- mgr Urszula Różalska – fizyka,matematyka

- mgr Dorota Zapiór – wychowanie fizyczne

- mgr Magdalena Rozmus - j. angielski

- mgr Paweł Niziołek – informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

- mgr Agnieszka Matusiak - j. angielski

- mgr Grażyna Szwajcowska – świetlica

- mgr Małgorzata Leydo - pedagog

- mgr Agnieszka Zielińska - biblioteka, etyka

- mgr Sylwia Lech – edukacja wczesnoszkolna

- mgr Krzysztof Orkisz – muzyka

- mgr Anna Krzeszczyk - zajęcia specjalistyczne

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach

ul. Łanowa 68
25-147 Kielce

Telefon: +48 41 36 76 266
Fax: +48 41 367 69 65
E-mail: sekretariat@zso11.kielce.eu