godłoPL

DOKUMENTY SZKOLNE

 

1.  Statut Szkoły - obowiązujący od 1 grudnia 2017 roku

2.  Procedura postępowania w przypadku rodzica/opiekuna będącego pod wpływm alkoholu zgłaszającego się po dziecko do świetlicy szkolnej.

3.  Procedura uzyskiwania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego

4.  Wniosek rodziców (opiekunów) dot. czasowego zwolnienia dziecka z zajęć wychowania fizycznego

5. Szkolny program Wychowawczo-Profilaktyczny

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach

ul. Łanowa 68
25-147 Kielce

Telefon: +48 41 36 76 266
Fax: +48 41 367 69 65
E-mail: sekretariat@zso11.kielce.eu