godłoPL

MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY GIMNASTYCZNE

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach organizuje XX indywidualne zawody gimnastyczne ,,Pierwszy krok gimnastyczny” 

 

Celem konkursu jest:

- propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów szkoły podstawowej,

- kształtowanie sprawności i estetyki ruchu,

- podnoszenie rangi gimnastyki wśród innych dyscyplin sportowych.

 

Regulamin

W zawodach mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas IV, V i VI województwa świętokrzyskiego.

Miejsce, data i czas rozpoczęcia:

Sala gimnastyczna SP nr 23 w Kielcach, ul. Łanowa 68, 26 kwietnia 2019r. godz. 9.00

Kategorie:

 1. Dziewczęta kl. IV
 2. Chłopcy kl. IV
 3. Dziewczęta kl. V
 4. Chłopcy kl. V
 5. Dziewczęta kl. VI
 6. Chłopcy kl. VI

Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie trzech zawodników w każdej kategorii. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do rywalizacji tylko dwóch pierwszych zawodników ze zgłoszonej listy.

Oceniane elementy:

 1. Przewrót w przód z przysiadu do przysiadu podpartego.
 2. Przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego.
 3. Mostek z leżenia tyłem.
 4. Stanie na rękach przy drabinkach.
 5. Przerzut bokiem z miejsca.

Termin zgłaszania uczestników:

Do 24 kwietnia 2019r. zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę internetową Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II

 

=> ZGŁOSZENIA <=

 

Zgłaszający są zobowiązani do sprawdzenia aktualnej dyspozycji zdrowotnej i uzyskania zgody rodziców zawodników do udziału w zawodach.

O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator opublikuje pełną listę uczestników do 25 kwietnia 2019 roku.

W każdej kategorii zwycięzcy zostaną nagrodzeni medalami i dyplomami. Każdy uczestnik otrzyma dyplom zawodów.

Zapraszamy nauczycieli - opiekunów do sędziowania zawodów. Chętnych prosimy o wcześniejszy kontakt.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach!

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach

ul. Łanowa 68
25-147 Kielce

Telefon: +48 41 36 76 266
Fax: +48 41 367 69 65
E-mail: sekretariat@zso11.kielce.eu