godłoPL

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego "O" na rok szkolny 2019/2020

będzie się odbywała w dniach 03.06.2019 - 07.06.2019 do godz. 15.00

Gotowe druki do pobrania w sekretariacie szkoły. Rekrutacja będzie się odbywała tylko w formie papierowej.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach

ul. Łanowa 68
25-147 Kielce

Telefon: +48 41 36 76 266
Fax: +48 41 367 69 65
E-mail: sekretariat@zso11.kielce.eu