godłoPL

W dniach 06.06.2018r.- 13.06.2018r. będzie się odbywać potwierdzenie woli przez rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej o dalszym korzystaniu ze świetlicy w roku szkolnym 2018/19.

Mogą do niej uczęszczać uczniowie klas 0-III oraz klas IV (obecne klasy III). Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na pisemny wniosek rodziców i po pozytywnym zatwierdzeniu przez Komisję Rekrutacyjną.

W dniach 29.08.2018r- 07.09.2018r nastąpi przyjmowanie wniosków od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do świetlicy. Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 10.09.2018r poprzez wywieszenie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do świetlicy szkolnej.     

 

Zasady rekrutacji.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach

ul. Łanowa 68
25-147 Kielce

Telefon: +48 41 36 76 266
Fax: +48 41 367 69 65
E-mail: sekretariat@zso11.kielce.eu