godłoPL

W dniach 20.05.- 07.06.2019 będzie się odbywać potwierdzenie woli przez rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy, o dalszym korzystaniu ze świetlicy w roku szkolnym 2019/20.

Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na pisemny wniosek rodziców i po pozytywnym zatwierdzeniu przez Komisję Rekrutacyjną.

W dniach 28.08- 05.09.2019 nastąpi przyjmowanie wniosków od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do świetlicy. Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 09.09.2019 roku poprzez wywieszenie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do świetlicy szkolnej.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach

ul. Łanowa 68
25-147 Kielce

Telefon: +48 41 36 76 266
Fax: +48 41 367 69 65
E-mail: sekretariat@zso11.kielce.eu