godłoPL

Zgodnie z zarządzniem nr 23/2019 ogłaszam rekrutację do pierwszej klasy Szkoły Podstwowej 23 im Jana Pawła II w Kielcach. Rrekrutacja odbywa sie w terminach 6.05-16.05.2019.

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 31.05.2019.

Rekrutacja dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkołych. Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia.

KARTA REKRUTACJI

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Dyrektor Szkoły

Pawel Szymoniak

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach

ul. Łanowa 68
25-147 Kielce

Telefon: +48 41 36 76 266
Fax: +48 41 367 69 65
E-mail: sekretariat@zso11.kielce.eu