godłoPL

 

Na stronie kielce.formico.pl od 12.03.2019r. rodzice (opiekunowie prawni) mogą zapoznać się z ofertą przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Kielcach.

Rodzice, którzy są zdecydowani na kontynuację nauki dziecka w oddziale przedszkolnym od 12.03.2019 roku do 18.03.2019 roku zobowiązani są złożyć pisemną deklarację w sekretariacie szkoły. Od 19.03.2019 roku do 27.03.2019 roku do godziny 15.00 można zapisywać dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Zapisy wyłącznie w formie elektronicznej na stronie kielce.formico.pl.

Po zalogowaniu należy dostarczyć do szkoły wydrukowany kwestionariusz i odpowiednie dokumenty.

Nauczyciel oddziału przedszkolnego pani Katarzyna Wójcik będzie pełniła dyżur w dniach:
21.03.2019 od 15.15 do 16.30
26.03.2018 od 15.30 do 17.00

Nauczyciel  podczas dyżuru udzieli informacji na temat rekrutacji oraz udzieli pomocy przy logowaniu dziecka do placówki.

Składanie podań w naborze uzupełniającym odbędzie się w terminie: 03.06.2019 do 07.06.2019 do godz. 15.00

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach

ul. Łanowa 68
25-147 Kielce

Telefon: +48 41 36 76 266
Fax: +48 41 367 69 65
E-mail: sekretariat@zso11.kielce.eu