godłoPL

Od 12.03.2020 roku dostępne są oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Kielcach pod adresem kielce.formico.pl.

Rodzice/Opiekunowie, którzy są zdecydowani na kontynuację nauki dziecka w oddziale przedszkolnym 12.03.2020 - 18.03.2020 roku do godziny 15 zobowiązani są złożyć pisemną deklarację w sekretariacie szkoły.

Od 19.03.2020 roku rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych. Odbędą się wyłącznie w formie elektronicznej na stronie
kielce.formico.pl. Po zalogowaniu należy dostarczyć do szkoły wydrukowany kwestionariusz i odpowiednie dokumenty.

Nauczyciel oddziału przedszkolnego Sylwia Lech będzie pełniła dyżur w dniach:

24.04.2020 od 15.30 do 17.00

25.04.2020 od 14.30 do 16.00.

Nauczyciel podczas dyżuru udzieli informacji na temat rekrutacji oraz pomocy przy zapisie dziecka do placówki.

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 2020/2021

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach

ul. Łanowa 68
25-147 Kielce

Telefon: +48 41 36 76 266
Fax: +48 41 367 69 65
E-mail: sekretariat@zso11.kielce.eu