godłoPL

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach organizuje XIX indywidualne zawody gimnastyczne ,,Pierwszy krok gimnastyczny”    klas: IV, V i VI.

Odbędą się w dniu 27.04.2018 r. w SP nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach,

ul. Łanowa 68.

Celem konkursu jest:

- propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów szkoły podstawowej,

- kształtowanie sprawności i estetyki ruchu,

- podnoszenie rangi gimnastyki wśród innych dyscyplin sportowych.

Regulamin

W zawodach mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas IV, V i VI województwa świętokrzyskiego.

Miejsce, data i czas rozpoczęcia:

Sala gimnastyczna SP nr 23 w Kielcach, ul. Łanowa 68, 27 kwietnia 2018r. godz. 9.00

Kategorie:

 1. Dziewczęta kl. IV
 2. Chłopcy kl. IV
 3. Dziewczęta kl. V
 4. Chłopcy kl. V
 5. Dziewczęta kl. VI
 6. Chłopcy kl. VI

Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie trzech zawodników w każdej kategorii. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do rywalizacji tylko dwóch pierwszych zawodników ze zgłoszonej listy.

Oceniane elementy:

 1. Przewrót w przód z przysiadu do przysiadu podpartego.
 2. Przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego.
 3. Mostek z leżenia tyłem.
 4. Stanie na rękach przy drabinkach.
 5. Przerzut bokiem z miejsca.

Termin zgłaszania uczestników:

Do 20 kwietnia 2018r. zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę internetową Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach (zso11.pl)

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU <= (kliknij tutaj)

 Zgłaszający są zobowiązani do sprawdzenia aktualnej dyspozycji zdrowotnej i uzyskania zgody rodziców zawodników do udziału w zawodach. Opiekunowie zgłaszają się do organizatora w dniu zawodów z imienną listą uczestników podpisaną przez dyrektora szkoły!

O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator opublikuje pełną listę uczestników do 25 kwietnia 2018 roku.

W każdej kategorii zwycięzcy zostaną nagrodzeni medalami i dyplomami. Każdy uczestnik otrzyma dyplom zawodów.

Zapraszamy nauczycieli - opiekunów do sędziowania zawodów. Chętnych prosimy o wcześniejszy kontakt.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach!

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach

ul. Łanowa 68
25-147 Kielce

Telefon: +48 41 36 76 266
Fax: +48 41 367 69 65
E-mail: sekretariat@zso11.kielce.eu