godłoPL

DOWÓZ UCZNIÓW na rok szk. 2019/20 - protokół z prac komisji

Protokół z prac Komisji ds. wyboru oferty w związku z organizacją dowozu uczniów w roku szkolnym 2019/2020. 

Rejestr zakupów

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach, przedstawia wykaz zakupów realizowanych przez placówkę.

Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/20

      W związku z organizacją dowozu uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach, zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia.

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego "O" na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do świetlicy na rok szkolny 2019 / 2020

W dniach 20.05.- 07.06.2019 będzie się odbywać potwierdzenie woli przez rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy, o dalszym korzystaniu ze świetlicy w roku szkolnym 2019/20.

Rekrutacja do pierwszej klasy szkoły podstawowej nr 23 w Kielcach

Zgodnie z zarządzniem nr 23/2019 ogłaszam rekrutację do pierwszej klasy Szkoły Podstwowej 23 im Jana Pawła II w Kielcach. Rrekrutacja odbywa sie w terminach 6.05-16.05.2019.

REKRUTACJA do oddziału przedszkolnego "0' - 2019/20

 

Zamówienie na dostawę oleju na 2019 rok

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Zbędne składniki mienia ruchomego - ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Prezentacja dla Rodziców - Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży

Dzięki realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka szkolna wzbogacila swoje zbiory o wiele pięknych, nowych i wartościowych pozycji książkowych. Niewątpliwie nowości wydawnicze na półkach biblioteki są jednym z warunków osiągnięcia głównego celu projektu jakim jest podniesienie poziomu czytelnictwa, jednakże równie  ważnym czynnikiem jest wspólne działanie nauczycieli i rodziców oraz środowiska domowego w wyrabianiu u dzieci dobrych nawyków związanych z czytaniem. Sukces tej współpracy to nie tylko wzrost statystyk, ale przede wszystkim wzrost tych warości związanych z czytaniem, które znacząco wpłyną na rozwój naszych dzieci. Zachecam Państwa do zapoznania się z poniższą prezentacją, która poświęcona jest czytaniu i jego wpływowi na rozwój dzieci i młodzieży.

Strona 1 z 3 >
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
im. Jana Pawła II w Kielcach

ul. Łanowa 68
25-147 Kielce

Telefon: +48 41 36 76 266
Fax: +48 41 367 69 65
E-mail: sekretariat@zso11.kielce.eu